Immortal Sword Hero
6.0 10 72 (12 đánh giá)

No Engsub

Immortal Sword Hero

Immortal Sword Hero

Year release: 2015
MPAA: PG-13
Duration: x 42/42 ep
Country: China
Genre: Wuxia
Director: Zhu Ruibin
Stars: Jiang Yi Liu Tingyu Mify Xu Kelvin Lu Chen Wei Han Morni Chang Na Liu Ping Tian Li Bryan Leung Shang Yi Sha Ken Tong Eddie Ko Wang Gang Zuki Li Zhou Ming Zeng Qian Xuan Zhongjiu Fu


He Yufeng is the daughter of He Ji. Ji Xiantang's son fell in love with He Yufeng's beauty. After his marriage proposal was rejected, Ji Xiantang came up with ways he could frame He Ji. He managed to have He Ji imprisoned and ultimately killed, due to depression inside the prison.


Tags: immortal sword hero 2015 immortal sword hero 2015 dramawiki immortal sword hero 2015 eng sub immortal sword hero drama immortal sword hero eng sub immortal sword hero english sub immortal sword hero ep 1 immortal sword hero review immortal sword hero summary xian xia sword

Shi Da Qi Yuan

Unknown 46 min x 34/34 ep China 2007
Wuxia

Shi Da Qi Yuan

Xuan-Yuan Sword: Scar of Sky

PG-13 45 min x 36/36 ep China 2012
Drama - Romance Myth Wuxia

During such periods of unrest, legends foretold of a Red Star that would open the Mark of the Heavens and bring the apocalypse. To combat the opening of the Mark, a scion of royalty would be born and seal it with the Xuan-Yuan Sword.The Legend of the Condor Heroes

PG 45 min x 42/42 ep China 2003
Wuxia

The Legend of Condor Heroes is a wuxia novel by Jin Yong. It is the first part of the Condor Trilogy, and is followed by The Return of the Condor Heroes and The Heaven Sword and Dragon Saber.

Legend of the Condor Heroes

Unknown 40 min x 52/52 ep China 2017
Myth Wuxia

Legend of the Condor Heroes


Request a movie