Immortal Sword Hero
6.0 10 24 (4 đánh giá)

No Engsub

Immortal Sword Hero

Immortal Sword Hero

Year release: 2015
MPAA: PG-13
Duration: x 42/42 ep
Country: China
Genre: Wuxia
Director: Zhu Ruibin
Stars: Jiang Yi Liu Tingyu Mify Xu Kelvin Lu Chen Wei Han Morni Chang Na Liu Ping Tian Li Bryan Leung Shang Yi Sha Ken Tong Eddie Ko Wang Gang Zuki Li Zhou Ming Zeng Qian Xuan Zhongjiu Fu


He Yufeng is the daughter of He Ji. Ji Xiantang's son fell in love with He Yufeng's beauty. After his marriage proposal was rejected, Ji Xiantang came up with ways he could frame He Ji. He managed to have He Ji imprisoned and ultimately killed, due to depression inside the prison.


Tags: immortal sword hero 2015 immortal sword hero 2015 dramawiki immortal sword hero 2015 eng sub immortal sword hero drama immortal sword hero eng sub immortal sword hero english sub immortal sword hero ep 1 immortal sword hero review immortal sword hero summary xian xia sword


Demi-Gods and Semi-Devils

PG 50 min x 40/40 ep China 2003
Drama - Romance Wuxia War

The characters in the novel are based on the Eight Races of non-human entities in Buddhist cosmology, who are collectively known in Chinese as the "Tian Long Ba Bu" or "Long Shen Ba Bu".

Shi Da Qi Yuan

Unknown 46 min x 34/34 ep China 2007
Wuxia

Shi Da Qi Yuan


All Men Are Brothers

PG 45 min x 86/86 ep Hong Kong 2011
Wuxia War

All Men Are Brothers is a Chinese television series adapted from Shi Nai'an's Water Margin, one of the Four Great Classical Novels of Chinese literature.

The Legend of the Condor Heroes

PG 45 min x 42/42 ep China 2003
Wuxia

The Legend of Condor Heroes is a wuxia novel by Jin Yong. It is the first part of the Condor Trilogy, and is followed by The Return of the Condor Heroes and The Heaven Sword and Dragon Saber.


Request a movie